Silos_kosi

MONTAŽA SOLOS1 (2)

Izdelava odsesovalnega sistema s filtrom in skladiščnim silosom za linijo tri ter sistem za polnjenje dnevnega zalogovnika pri peči na biomaso.