1

VKLJUČI MED PROJEKT FIBRAN NORD
Izdelava celotne pojektne dokumentacije za linijo 2 ter dobava montaža in zagon kompletnega odsesovalnega sistema s skladiščnim silosom za linijo 2.